Privacy beleid

In deze privacyverklaring brengen wij je op de hoogte hoe en waarom Varseo Webdevelopment persoonsgegevens van jou verwerkt.
Na het lezen van deze verklaring is het je duidelijk voor welk doel jouw gegevens worden verwerkt en hoe je die gegevens kunt inzien, wijzigen en of kunt laten verwijderen.
Het is in jou en Varseo Webdevelopment’s belang dat jij deze privacyverklaring goed doorleest en op de hoogte bent van wat hierin wordt weergegeven.
Varseo Webdevelopment, gevestigd aan Tafelbergdreef 50, 3564AB Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens www.varseo.nlTafelbergdreef 50, 3564AB Utrecht, ‭+31 30 799 64 19‬

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Varseo Webdevelopment verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van jou kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Varseo Webdevelopment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Varseo Webdevelopment analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Gebruik voor marketingdoeleinden

Het kan zijn dat wij je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden hierbij kun je dan bijvoorbeeld denken aan nieuwsbrieven, het is echter zo dat Varseo Webdevelopment jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft voor het verzenden van zo’n nieuwsbrief, mocht je nadat je hiermee akkoord bent gegaan, te zijner tijd toch hiervan af willen zien dan kan dat door contact op te nemen met [email protected] of kan je je uitschrijven door te klikken op “Afmelden” onderaan de nieuwbrief.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Varseo Webdevelopment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Varseo Webdevelopment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > tot de onderlinge dienstverlening teneinde is gekomen > In geval van hosting en/of andere diensten hebben wij jouw persoonsgegevens (Personalia en Adres) nodig om deze dienst te kunnen blijven leveren.

In geval van opzegging zullen jouw gegevens meteen worden verwijderd. Financiële gegevens (Bankrekeningnummer) voor eigen administratie zullen echter bewaard blijven tot een maximale periode van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Varseo Webdevelopment verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Varseo Webdevelopment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Varseo Webdevelopment gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Websites van derden

Websites van derden kunnen niet beheerst en bewaakt worden door deze privacyverklaring van Varseo Webdevelopment. Alle websites die door middel van links op onze website staan kunnen niet door Varseo Webdevelopment bewaakt worden en vallen daarom ook niet onder deze privacyverklaring. Draag er zorg voor dat je bij het bezoeken van dergelijke websites altijd eerst de aanwezige privacyverklaring goed doorleest aldaar je gebruik gaat maken van de aangeboden diensten of van plan bent goederen af te nemen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Varseo Webdevelopment en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Varseo Webdevelopment wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Correcties in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal van tijd tot tijd correcties en wijzigingen ondervinden, zorg er daarom voor dat je deze privacyverklaring regelmatig goed doorleest alvorens verder gebruik te maken van onze diensten die wij jou aanbieden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Varseo Webdevelopment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]